Gärtnersägen

Astsäge Nr. 61510

Nr. 62510 (Astsäge Nr. 62510 mit Sägentasche Nr. 5127)

Astsäge Nr. 61512

Nr. 62512 (Astsäge Nr. 62512 mit Sägentasche Nr. 5127)


Klappsägen, Gärtnersägen

Klappsäge Nr. 64650

Klappsäge Nr. 64670

Gärtnersäge mit Schutzköcher Nr. 64740

Gärtnersäge mit Schutzköcher Nr. 64750


Baumsägen

Baumsäge Nr. 69042


Gärtnersägen für Telekopstangen

Gärtnersäge Nr. 61612

Nr. 62612 (Gärtnersäge Nr. 62612 mit Sägetasche Nr. 5127)

Gärtnersäge Nr. 61812

Nr. 62812 (Gärtnersäge Nr. 62812 mit Sägetasche Nr. 5116)

Gärtnersäge Nr. 61912

Nr. 62912 (Gärtnersäge Nr. 62912 mit Sägetasche Nr. 5127)

Gärtnersäge Profi Nr. 61952

Nr. 62952 (Gärtnersäge Profi Nr. 62952 mit Sägetasche Nr. 5118)